Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Советување на енергетска компанија од Италија во постапката за јавна набавка за купопродажба на термоелектрична централа во државна сопственост, вклучувајќи и правна анализа на централата и нејзината позиционираност на пазарот на енергија во МакедонијаСоветување на енергетска компанија од Италија во постапката за јавна набавка за ПГУП (проектирање, изградба, управување и пренос) на хидроелектричните централи во Чебрен и Галиште на Црна рекаСоветување на Македонска подружница на компанија од Италија со значителен пазарен удел во производство на индустриски гасови во енергетски спор со Македонскиот електро преносен систем оператор (МЕПСО)Советување на банка од Чешка во проектот за финансирање на Македонска енергетска компанија заради рехабилитација на хидроелектрични централиСоветување на Македонска компанија во процесот на изградба и управување со првата гасна електрична централа во приватна сопственост во МакедонијаСоветување на Хрватска компанија во процесот на купопродажба на најголемата печатница во Македонија •Советување на една од најголемите фармацевтски компании од САД во процесот на основање на претставништво и подготовка и структуирање на договори со снабдувачите во МакедонијаСоветување на Шведска компанија за производство на товарни возила во однос на основање на подружницата во Македонија, подготовка на договори како и советување по други правни прашања •Советување на компанија од САД за радиодифузија во однос на трудови прашања и регулирање на нивното присуство во МакедонијаСоветување во правните активности за ребрендирање на еден од водечките телекомуникациски оператори во Македонија •Советување на дел од групацијата на еден од водечките телекомуникациски оператори во Германија, за нивните активности во Македонија и преземање на компанија во ХрватскаСоветување на Косовската подружница на меѓународна банка во однос на правните аспекти на одобрување на кредити со меѓународни елементиСоветување на Словенечка банка со регионално портфолио за нивните активности во МакедонијаСоветување на меѓународна банка од Лондон за пазарот на хартии од вредност и финансиски деривати во Македонија• Советување на Албански инвеститор во трансакција за купување на Македонска пивараСоветување на Грчка текстилна компанија при купување на фабрики, поставување на начин на функционирање и оптимизација на внатрешната организација како и нивно присуство во Бугарија, Македонија и АлбанијаСоветување на телекомуникациски оператор во Македонија во процесот на колективно преговарање и договарање со Синдикалната Организација на компанијатаСоветување на телекомуникациски оператор во Македонија за намалување на бројот на вработениСоветување на голема македонска компанија со странски капитал во постапка за намалување на бројот на вработени од деловни причини и воведување на нова организациска шема и застапување на Друштвото во над 50 работни спорови иницирани од претходните работнициСоветување на странски содружници во Македонска компанија за производство во однос на намалување на работната сила, преговарање со синдикалната организација и преговори со фондот за пензиско и инвалидско осигурувањеСоветување на менаџментот на Македонско АД со синџир на пекари и производство на пекарски производи во постапката за намалување на бројот на работници и преговори со синдикалната организацијаЗастапување на еден од водечките телекомуникациски оператори во Македонија во трговски спорови со вредност која надминува 2.000.000 Евра