Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Mери Ристанчевска Адвокат

Mери Ристанчевска Павловска Адвокат

Специјализација

Ја фокусира својата работа во областа на граѓанското и кривичното право, со особен акцент на парничните постапки.

Професионално членство

Адвокатска комора на Македонија.

Кариера

Пред да стане дел од тимот на Георги Димитров адвокати, работела во адвокатска канцеларија специјализирана за граѓански и кривични постапки.

Лични податоци

Родена на ден 24.04.1985 година во Скопје, Република Македонија . Студирала на Универзитетот Св.Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија. Во слободно време се интересира за уметност и читање на книги. Живее во Скопје, Република Македонија.

Контакт

ristancevskam@dimitrov.com.mk