Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Марија Јанкулоска Aдвокат

Марија Јанкулоска Aдвокат

Специјализација

Својата работа ја концентрира на имотно – правни односи, трговско право и правен консалтинг.

Професионално членство

Адвокатска комора на Македонија, Здружение на млади правници на Македонија.

Кариера

Пред да се приклучи на нашиот тим, волонтирала во Основен Суд Прилеп. Алумни на South Eastern Youth Leadership Institute.

Лични податоци

Родена на 02.07.1988 година во Прилeп. Дипломирала на Правниот Факултет "Јустинијан Први" во Скопје како превенец на својата генерација, а потоа и магистрирала на истиот факултет во областа на граѓанското право. Ужива во музика, книги и применета уметност.

Контакт

jankuloskam@dimitrov.com.mk