Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Јане Илијески Адвокат

Јане Илијески Адвокат

Специјализација

Ја фокусира својата работа на предмети од областа на трговското и административното право.

Професионално членство

Европско здружение на студентите по право во РМ, Македонско здружение на млади правници, Адвокатска комора на РМ.

Кариера

Стажирал во Канцеларијата на Советот на Европа во Скопје и во НЛБ Тутунска Банка пред да се приклучи на тимот на Георги Димитров Адвокати.

Лични податоци

Роден е на 27.03.1989 година во Скопје. Студирал на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, каде завршил и последипломски студии по деловно право. Активен член е на извидничката организација во Македонија. Живее во Скопје, Македонија.

Контакт

ilijeskij@dimitrov.com.mk